zaterdag 15 januari 2022

Het Kabinet heeft besloten dat met ingang van 15 januari 2022 de binnensporten weer zijn toegestaan en dus de binnenschietbanen weer geopend mogen worden. Aan die openstelling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • Er moet een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Ook tijdens het sporten tenzij dat vanwege de sportbeoefening niet mogelijk is. De KNSA adviseert haar verenigingen daarom wanneer er grote drukte kan ontstaan, het reserveringssysteem te blijven hanteren en om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen
  • Een maximale groepsgrootte is niet meer van toepassing
  • Iedereen van 13 jaar en ouder moet in de binnen-locatie een mondkapje dragen. Tijdens het schieten mag het mondkapje af
  • Publiek of supporters zijn niet toegestaan
  • De kantine moet gesloten blijven. Afhalen is wel toegestaan. Kleedkamers, toiletten en douches mogen geopend worden
  • Iedereen van 18 jaar en ouder die de binnen-locatie betreedt moet een coronatoegangsbewijs (CTB) tonen en de vereniging is verplicht daarop te controleren met behulp van de CoronaCheckScanner op een smartphone
  • Er geldt een uitzondering op het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs voor personeel en vrijwilligers. In Nederland is het werkgevers niet toegestaan hun werknemers te verplichten om een CTB te tonen. Dat geldt dus ook voor sportverenigingen met personeel. De vrijwilligers bij sportverenigingen worden ook beschouwd als personeel, en voor deze personen geldt dat wanneer zij functioneel aanwezig moeten zijn, er geen coronatoegangsbewijs getoond hoeft te worden. Let wel: het gaat dan om degenen die uitsluitend voor het uitoefenen van de functie, aanwezig moeten zijn. Het is niet toegestaan dat zij daarvóór of daarna nog schietsport bedrijven. Het staat verenigingsbesturen vrij om van deze uitzondering wel of geen gebruik te maken
  • Alleen interne competities zijn toegestaan. KNSA-wedstrijden, -kampioenschappen en -competities zijn (nog) niet toegestaan

De buitenschietbanen waren al weer geopend. Daarvoor geldt nu wel dat bij gebruik van de kleedkamers, douches en toiletten een CTB moet worden getoond. Voor het afhalen in de kantine geldt deze verplichting niet. NOC*NSF heeft inmiddels het Algemene Sportprotocol aan de nieuwe situatie aangepast. Voor de nieuwste versie (15-01-2022) klik hier.